Ons Dagelijks Brood

Een naam voor God

In zijn boek De God die ik niet begrijp merkt Christopher Wright op dat een zeer onwaarschijnlijke figuur een van de eersten was die God een naam gaf: Hagar.

Spreekbuis voor God

Zenuwachtig wachtte ik op het telefoontje waarmee het radio-interview zou beginnen. Ik vroeg me af wat voor vragen de presentator zou stellen en wat ik erop zou antwoorden. ‘Heer, ik ben veel beter in schrijven,’ bad ik. ‘Maar het zal wel net zoals bij Mozes zijn: ik moet erop vertrouwen dat U me de woorden ingeeft die ik moet spreken.’

Waardig leven

Tijdens een beroemd geworden toespraak wist een gerespecteerd leider en staatsman de aandacht van zijn volk te trekken door te verklaren dat de meeste van de ‘respectabele’ parlementsleden (MP’s) helemaal niet zo ‘respectabel’ waren. Met verwijzingen naar hun corrupte levensstijl, hooghartige houding, onkuise taal en meer van dergelijke ondeugden, wees hij de MP’s terecht en drong er bij hen op aan dat ze zouden veranderen. Zoals te verwachten was vielen zijn opmerkingen bij hen niet zo goed, en kaatsten ze de bal van kritiek terug.

Ontdekkings Reeks

Je koers vinden door de stormen van het leven heen

Hoe gaat het momenteel met je? Gaat je leven de goede kant op? Gaat alles van een leien dakje? Raak je zelden of nooit uit balans? Heb je nooit het gevoel dat er meer aan de hand moet zijn dan wat je waarneemt? Als je deze vragen positief beantwoordt, dan denk je waarschijnlijk dat je niet veel aan dit boekje…

Een vrij leven: De vrucht van de Geest opnieuw bezien

Het moment waarop je kunt oogsten is het moment waarop je ziet wat je werk heeft opgeleverd. Vele uren van zware inspanning, voortdurend bevloeien, het bewaken tegen mogelijke gevaren en zelfs de aarde onder je nagels, het wordt allemaal de moeite waard wanneer je moestuin, boomgaard of wijngaard zijn vruchten oplevert.

De levenscyclus van de planten in je tuin zorgt…