Ons Dagelijks Brood

Voorbeeldig geloof

Het kan verleidelijk zijn om het geloof als een soort magische formule te zien. Als je er maar genoeg van kunt opbrengen, dan wordt je vanzelf wel rijk, blijf je gezond en mag je genieten van een leven waarin al je gebeden automatisch verhoord worden. Het leven werkt evenwel niet volgens dat soort afgepaste formules. Een bewijs hiervoor is de bijzondere beschrijving van wat een ‘waar geloof’ inhoudt, dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën geeft (hoofdstuk 11). Dat doet hij door terug te blikken op het leven van een aantal oudtestamentische reuzen in het geloof.

Heb uw naaste lief

Een antropoloog sloot een aantal maanden onderzoek in een klein dorp af, zo gaat het verhaal. Tijdens het wachten op een auto die hem naar het vliegveld zou brengen om weer naar huis te gaan, besloot hij de tijd door te komen door een spel voor een paar kinderen te bedenken. Zijn idee was om een wedstrijd te organiseren, met als einddoel een mand met fruit en snoepjes die hij bij een boom had gezet. Maar toen hij het startsein gaf, was er niet één kind dat begon te rennen. In plaats daarvan pakten ze allemaal elkaars handen beet en renden ze samen naar de boom.

Beste vrienden voor altijd

Een wijsheid die ik zeer ben gaan waarderen is de uitspraak die mijn vader vaak deed: ‘Joe, goede vrienden zijn een van de grootste kostbaarheden van het leven!’ Absoluut waar! Als je goede vrienden hebt, ben je nooit alleen. Ze letten erop wat je nodig hebt en vinden het fijn om de vreugden en moeiten van het leven met je te delen.

Ontdekkings Reeks

Je koers vinden door de stormen van het leven heen

Hoe gaat het momenteel met je? Gaat je leven de goede kant op? Gaat alles van een leien dakje? Raak je zelden of nooit uit balans? Heb je nooit het gevoel dat er meer aan de hand moet zijn dan wat je waarneemt? Als je deze vragen positief beantwoordt, dan denk je waarschijnlijk dat je niet veel aan dit boekje…

Een vrij leven: De vrucht van de Geest opnieuw bezien

Het moment waarop je kunt oogsten is het moment waarop je ziet wat je werk heeft opgeleverd. Vele uren van zware inspanning, voortdurend bevloeien, het bewaken tegen mogelijke gevaren en zelfs de aarde onder je nagels, het wordt allemaal de moeite waard wanneer je moestuin, boomgaard of wijngaard zijn vruchten oplevert.

De levenscyclus van de planten in je tuin zorgt…