Auteurs

View All

Artikelen door guestauthor

Geloof dat zich opoffert

Het is zondagmiddag en ik zit in onze achtertuin. Iets verderop staat de kerk waar mijn man predikant van is. Flarden van lofliederen en gezangen in het Farsi komen mijn kant op. In onze Londense kerk komt een levendige Iraanse gemeente samen, en we voelen ons klein worden als we zien hoe toegewijd aan Christus zij zijn, wanneer ze ons hun verhalen van vervolging toevertrouwen, zoals dat van de broer van hun voorganger die om zijn geloof de marteldood gestorven is. Dit zijn trouwe gelovigen die in de voetstappen van de eerste christelijke martelaar, Stefanus, gaan.

Je koers vinden door de stormen van het leven heen

Hoe gaat het momenteel met je? Gaat je leven de goede kant op? Gaat alles van een leien dakje? Raak je zelden of nooit uit balans? Heb je nooit het gevoel dat er meer aan de hand moet zijn dan wat je waarneemt? Als je deze vragen positief beantwoordt, dan denk je waarschijnlijk dat je niet veel aan dit boekje…

Een vrij leven: De vrucht van de Geest opnieuw bezien

Het moment waarop je kunt oogsten is het moment waarop je ziet wat je werk heeft opgeleverd. Vele uren van zware inspanning, voortdurend bevloeien, het bewaken tegen mogelijke gevaren en zelfs de aarde onder je nagels, het wordt allemaal de moeite waard wanneer je moestuin, boomgaard of wijngaard zijn vruchten oplevert.

De levenscyclus van de planten in je tuin zorgt…

Abigail en Lea: Leven met een ongelukkig huwelijk

Het valt niet mee om christenvrouw te zijn—zeker niet vandaag de dag. Wij hebben veel meer mogelijkheden dan onze moeders hadden. We hebben voorrechten die onze moeders nooit hebben gekend. En we kunnen keuzes maken die voor vrouwen in andere tijden geen optie waren.

Het leven is vol keuzes. We kunnen er niet omheen, maar hoe maken we de juiste?…

Als vergaven onmogelijk lijkt

Wat betekent het om te vergeven? Waar denkt u aan bij het woord ‘vergeving’? Vergeten? Geen pijn meer? Geen boosheid meer? Het verleden laten rusten? Iemand er gemakkelijk van af laten komen? Oneerlijkheid? Onrechtvaardigheid? Laat ik meteen duidelijk maken dat vergeving volgens mij een van de leerstukken van de christelijke levenswandel is die het vaakst verkeerd worden geïnterpreteerd.

PDF

Is de Bijbel echt betrouwbaar?

Is er een goede reden om me te scharen achter de aloude standpunten van de bijbel? Het is een oud boek in een wereld waar ouderdom niet langer een deugd is. Ik moet dus een goede reden hebben om te geloven wat erin staat. Op het spel staan actuele kwesties zoals mijn houding ten opzichte van seksualiteit, huwelijk en werk,…

Als u het liefst zou willen weglopen: Psalm 55

Dominee Roy Clark sloot zich bij ons pastorale team aan toen hij in de zeventig was. We kregen al snel waardering voor zijn frisse manier van denken, zijn verregaande toewijding aan de Bijbel, zijn schat aan ervaring, en zijn diepe liefde en zorg voor mensen in nood.

Toen Roy onlangs bij de ochtendwijding van de staf sprak over het onderwerp…

Wat is een persoonlijke relatie met God?

Wat betekent het als iemand zegt dat hij een persoonlijke relatie met God heeft? Zou u dat van uzelf durven zeggen? Kan een mens echt Gods stem horen, met God praten, of een zodanig kort lijntje naar Hem hebben dat een dergelijke claim gerechtvaardigd is? Wanneer is de bewering dat men een vriend van God is, niet meer dan enorme…

Waarom moest Jezus sterven?

Zou Jezus niet veel meer bereikt hebben als Hij een lang en gelukkig leven had gekend? Hoeveel mensen had Hij niet kunnen genezen, hoeveel onderwijs had Hij niet kunnen geven, hoeveel problemen had Hij niet kunnen oplossen? Waarom was Hij zo geobsedeerd door het sterven? Waarom verdedigde Hij zich in de rechtszaal niet omwille van zijn familie, zijn volgelingen en…

Getroffen door tragedie

Wanneer we door een tragische gebeurtenis getroffen worden, dan lost ons gevoel van veiligheid op als mist voor de zon. Onze zekerheid wordt ondermijnd. Onzekerheid voert de boventoon. Angst dringt binnen. De menselijke broosheid komt aan het licht. Wanneer we oog in oog komen te staan met onze eigen sterfelijkheid, dan gaat onze kwetsbaarheid lijken op een ondoordringbare mist die…

Bouwstenen voor een sterk huwelijk

De Samenleving waarin we leven heeft nauwelijks een antwoord op de trend van ongelukkige huwelijken. Maar er is wel een antwoord - het is te vinden in het meest verkochte boek uit de geschiedenis. Vanuit die overtuiging heeft RBC - staflid David Egner dit boekje geschreven. Het is bedoeld als samenvatting van een bijbelse kijk op het huwelijk. Ons gebed…

Hoe Krijg Je Als Ouder Zekerheid En Rust?

Weinig zaken zijn tegelijkertijd zo geweldig en zo moeilijk als het opvoeden van kinderen. Salomo is zich van beide kanten bewust als hij zegt: ‘Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet’ (Spreuken 10:1). Voor deze enorme uitdaging biedt de bijbel veel wijsheid.

De Schrift is nergens realistischer dan in zijn beschrijving van…

Related Topics

> Ons Dagelijks Brood

Volmaakte genade

Wat Jezus over absolute idealen en over absolute genade zegt, lijkt elkaar tegen te spreken.

Het virale evangelie

Bij een project genaamd ‘Viral Texts’ van een universiteit in Boston wordt onderzocht hoe geprinte teksten in de negentiende eeuw zich door middel van kranten, hét sociale medium van die tijd, verspreidden. In de tijd vanaf de industriële revolutie vond men dat een artikel ‘viraal’ was, als het meer dan vijftig keer herdrukt was. In een artikel in de Smithsonian merkte Britt Peterson op dat een nieuwsbericht over een aantal volgelingen van Jezus die om hun geloof terechtgesteld waren in minsten honderdtien verschillende uitgaven was verschenen.

Boom aan de rivier

Het was een boom om jaloers op te zijn. Hij stond langs de rivier en hoefde zich geen zorgen te maken over de weerberichten, zinderende temperaturen of een onzekere toekomst. Gevoed en verkoeld door de rivier sleet hij zijn dagen met de takken opgeheven naar de zon en de wortels stevig in de aarde; met zijn bladeren maakte hij de lucht schoon, en bood hij schaduw aan ieder die even uit de zon wilde.