Auteurs

View All

Artikelen door Tim Gustafson

Liefde vermenigvuldigd

Een vrouw uit de gemeente van Karen werd met ALS gediagnosticeerd, en het zag er somber uit. Het is een nare ziekte die de zenuwen en spieren aantast, en uiteindelijk tot verlamming kan leiden. De verzekering van de familie dekte geen thuiszorg, en de man van de getroffen vrouw kon het idee niet verdragen om haar naar een verzorgingshuis te laten gaan.

Een persoonlijk verhaal

Een baby van een paar uur oud werd achtergelaten in de voerbak in een Kerststal die buiten bij een kerk in New York stond. Een jonge, wanhopige moeder had hem warm ingepakt en daar neergelegd, waar hij vast en zeker gevonden zou worden. Misschien heb je de neiging om haar te veroordelen, maar je kunt er ook dankbaar voor zijn dat die baby nu in ieder geval een kans op een leven heeft.

Geld

Toen ik aan het begin van mijn carrière stond en werk deed dat ik meer als een opdracht dan als een baan zag, werd mij door een ander bedrijf een baan aangeboden waarmee ik beduidend meer zou verdienen. Een dergelijke overstap zou in financieel opzicht heel goed voor ons gezin geweest zijn. Er was één maar: ik was helemaal niet uit op een andere baan omdat ik het werk dat ik op dat moment deed geweldig vond. Ik ervoer het steeds meer als een roeping.

Kijk naar de hemel

Bram was onrustig door allerlei kwesties die op zijn werk en thuis speelden, en besloot een wandeling te maken. Het was voorjaar, en de avondlucht trok hem naar buiten. Terwijl de oneindige hemel donkerblauw en later zwart kleurde, kwam er een steeds dikkere mist boven het drassige land te hangen. De sterren kwamen tevoorschijn als voorboden voor de maan die in het oosten opkwam. Voor Bram werd het een diepe, geestelijke ervaring. Hij is er echt, ging het door zijn hoofd. God is er, en dit alles is van Hem.

Tekenen en gevoelens

Een jongeman uit mijn kennissenkring heeft de gewoonte om God om tekenen te vragen. Dat hoeft op zich niet erg te zijn, maar als hij bidt heeft hij nogal sterk de neiging om naar bevestiging in zijn eigen gevoel te zoeken. Hij bidt bijvoorbeeld: ‘Heer, als U wilt dat ik X doe, doet U dan alstublieft Y, zodat ik weet dat het goed is.’

Sterke leider

Doorgaans hopen we dat onze nationale leiders hun taak goed uitvoeren en goed leidinggeven. We stemmen, we dienen en we spreken ons uit voor zaken waarvan we vinden dat ze eerlijk en rechtvaardig zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, hebben politieke oplossingen niet de kracht om harten te veranderen.

Mijn broeders en zusters

Een jaar of wat geleden raakte de economie in Californië in een crisis. Dominee Bob Johnson zag niet alleen de problemen, maar ook de kansen van die situatie. Hij plande een ontmoeting met de burgemeester van zijn woonplaats en vroeg hem: ‘Wat kan onze kerk doen om jullie te helpen?’ De burgemeester was erg verbaasd. Meestal komen de mensen naar hem toe als ze hulp nodig hebben. En hier was een voorganger die hem de diensten van een hele kerkgemeenschap aanbood.

Het tegenovergestelde doen

Voor sommige mensen kan het idee van een excursie naar de wildernis afschrikken, maar voor anderen is het alleen maar een mooie uitdaging. Hoe lastiger de survival, hoe beter. Wandelaars hebben vaak meer water nodig dan ze kunnen dragen, en daarvoor zijn er speciale flessen op de markt met een ingebouwd filter, waardoor ze water kunnen gebruiken uit de bronnen en stromen die tegenkomen. Maar uit zo’n fles moet je drinken op een manier die tegen je intuïtie ingaat. Het heeft geen zin om eraan te zuigen; je moet er met de nodige kracht in blazen om het water door het filter te laten gaan. De werking gaat in tegen wat je als natuurlijk aanvoelt.

Geen buitenstaanders

In de afgelegen streek van Ghana waar ik als kind woonde, kenden we een spreekwoord dat zei: ‘Biktijd, geen vrienden’. De inwoners vonden het onbeleefd om rond ‘biktijd’ (etenstijd) op bezoek te gaan, omdat er vaak weinig of geen eten voorhanden was. De uitspraak gold voor zowel buren als mensen van buiten.

Goed geloof

‘Geloven is gezond,’ is een uitdrukking die ik wel eens heb gehoord. Geloven is goed voor je. Maar wat betekent het? Maakt het niet uit wat of waarin je gelooft, als je maar iets gelooft?

Woorden die verschil maken

Toen ik pas als redacteur voor Ons Dagelijks Brood werkte, was het mijn taak om voor de boekjes een vers voor op de voorkant uit te kiezen. Na een tijdje begon ik me af te vragen of het wel nut had om dat te doen.

Wat ze kon heeft ze gedaan

Wanneer een vriend of vriendin van haar op de sociale media gedachteloze of grove dingen schrijft, haakt Charlotte erop in door er vriendelijk maar beslist tegenin te gaan. Ze respecteert ieders waardigheid en schrijft alleen positieve dingen over andere mensen.

Related Topics

> Ons Dagelijks Brood

Lange schaduwen

Een jaar of wat geleden logeerde ik met mijn vrouw in een rustieke bed and breakfast in de afgelegen Yorkshire Dales in Engeland. We waren daar met vier Britse echtparen die we daarvoor niet kenden. Toen we na het avondeten samen koffie dronken in de zitkamer, kwam het gesprek al snel terecht bij de vraag ‘wat doe je voor werk?’ In die tijd werkte ik als voorzitter van het Moody Bible Institute, een bijbelschool in Chicago, maar ik ging ervan uit dat niemand dat kende of wist wie de stichter, D. L. Moody, was. Maar toen ik de naam van de school noemde, reageerden ze tot mijn verrassing meteen met: ‘Van Moody en Sankey . . . die Moody?’ Een van de gasten zei: ‘Thuis hebben we nog een liedbundel van Sankye, en we zingen daar vaak uit, samen rond de piano.’ Ik stond versteld. Het was meer dan 120 jaar geleden dat de evangelist Dwight Moody en zijn muzikant Ira Sankey bijeenkomsten op de Britse eilanden hadden gehouden. En nu bleek dat ze nog niet vergeten waren!

Leven vinden

De woorden van Ravi’s vader raakten hem diep. ‘Je bent een totale mislukking. Je bent een schande voor de familie.’ Vergeleken met zijn getalenteerde broers en zussen, werd Ravi als een waardeloze nietsnut gezien. Hij probeerde als sportman succes te hebben, en dat lukte ook wel, maar toch voelde hij zich nog een loser. Wat moet er van me worden, vroeg hij zich af. Kan ik dan helemaal niets? Is er een manier om uit het leven te stappen, liefst zonder pijn? Dit soort gedachten spookten door zijn hoofd, maar hij praatte er met niemand over. In zijn cultuur deed je dat gewoon niet. Hij had geleerd om ‘je privé verdriet privé te houden, het voor jezelf te houden als je wereld instort’.

Het dal van de zegen

De Franse kunstenaar Henri Matisse vond dat het werk dat hij in de laatste jaren van zijn leven maakte hem het best vertegenwoordigde. In die periode experimenteerde hij met een nieuwe stijl waarbij hij niet met verf werkte, maar met papier grote, kleurige werken maakte. Met die heldere afbeeldingen versierde hij de muren van zijn kamer. Voor hem was dat belangrijk omdat bij hem kanker was vastgesteld en hij vaak in bed moest blijven.