Categorie  |  Ons Dagelijks Brood

Je dicht naar Jezus toe buigen

Wanneer ik me ’s avonds op mijn kussen laat zakken en ga bidden, stel ik me soms voor dat ik op Jezus leun. Telkens waneer ik dit doe, denk ik aan iets dat in het Woord van God over de apostel Johannes geschreven staat. Johannes vertelt er zelf over hoe hij tijdens het ‘laatste avondmaal’ naast Jezus aanlag: ‘Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan’ (Joh. 13:23).

De Advocaat

Vanuit zijn cel in Florida schreef Clarence Earl Gideon in juni 1962 een brief aan het Amerikaanse Federale Hooggerechtshof, met het verzoek om zijn veroordeling voor een misdaad waaraan hij onschuldig was te herzien. Hij voegde eraan toe dat hij niet het geld had om een advocaat in te huren.

In goede en slechte tijden

Een goede vriendin van me stuurde me een sms waarin ze schreef: ‘Ik ben zo blij dat we elkaar alles kunnen vertellen, het goede, maar ook het slechte en het lelijke!’ We zijn al jaren bevriend en hebben geleerd onze vreugde en ons falen met elkaar te delen. We weten heel goed dat we bepaald niet volmaakt zijn, en daarom delen we onze worstelingen met elkaar, maar verheugen we ons ook over de successen van de ander.

Geeft het vreugde?

Van het boek dat een jonge Japanse over opruimen en organiseren schreef, zijn wereldwijd twee miljoen exemplaren verkocht. De kern van Marie Kondo’s boodschap is dat je afstand doet van dingen in je huis en in de kast die je niet nodig hebt, dingen die alleen maar ballast vormen. ‘Bekijk elk ding,’ schrijft ze, ‘en stel jezelf de vraag: “Geeft het me vreugde?”’ Als het antwoord ‘ja’ is, houd het dan. Als het antwoord ‘nee’ is, geef het dan weg.

Beproefd en gezuiverd

In een interview vertelde zangeres en songwriter Meredith Andrews hoezeer het haar soms te veel werd als ze alle balletjes van haar muziek, creatieve werk, huwelijk en moederschap tegelijk in de lucht probeerde te houden. Toen ze erover nadacht hoe moeilijk ze het daardoor soms had, zei ze: ‘Het voelde alsof God me door een periode van zuivering liet heengaan, bijna alsof ik gemangeld werd.’

Begin waar je bent

Vandaag liep ik langs een wei waarin één enkele bloem stond. Met zijn paarse kleur stond hij daar ‘zijn heerlijkheid in de woestijnlucht te verspillen’, om het met een regel uit een gedicht van Thomas Gray te zeggen. Ik weet zeker dat niemand die ene bloem eerder gezien had, en misschien zal hij ook nooit meer door iemand gezien worden. Waarom deze pracht precies op die plek? vroeg ik me af.

In alle omstandigheden

In onze buitenwijk wordt veel geklaagd over de voortdurende stroomuitval. Soms gebeurt dat wel drie keer per week, en kan het vierentwintig uur duren, zodat de hele buurt in duisternis gehuld is. Het is erg lastig wanneer we onze huishoudelijke apparaten zo’n tijd lang niet kunnen gebruiken.

Ik heb je gezien

‘Ik heb je gezien,’ zei een vriendin in een online-schrijversgroep, waarin we elkaar proberen te steunen en bemoedigen. Ik was gestrest en bezorgd, maar dankzij haar woorden voelde ik een bepaalde rust en vrede over me neerdalen. Zij had me ‘gezien’, iets opgemerkt van mijn hoop, angst, worstelingen en dromen, en ze toonde me haar liefde.

Vier het leven

Asher van vier keek blij van onder de capuchon van zijn favoriete trui naar zijn moeder. De capuchon in de vorm van de kop van een alligator, compleet met stoffen tanden, die zijn hoofd wel leek door te slikken! Zijn moeder zuchtte. Ze zouden op bezoek gaan bij een ander gezin dat ze al heel lang niet gezien hadden, en ze wilde graag dat haar kinderen een goede indruk maakten.

Zijn nooit aflatende zorg

Toen onze jongste dochter laatst een vlucht van München naar Barcelona maakte, ging ik naar een website waarop je vluchten kunt volgen. Ik wilde een beetje in de gaten houden hoe haar reis vorderde. Nadat ik haar vluchtnummer had ingetoetst, zag ik op mijn scherm dat ze Oostenrijk al gepasseerd was en boven Italië vloog. Vanaf daar zou haar vliegtuig ten zuiden van de Franse Rivièra de Middellandse Zee oversteken. De verwachting was dat het precies op tijd in Spanje zou aankomen. Het enige was ik niet wist, zo leek het, was wat de stewardessen als lunch opdienden!

Herbouwen

Toen Edward Klee na lange tijd weer in Berlijn kwam, was de stad zoals hij zich die herinnerde (en waarvan hij gehouden had) er niet meer. De stad was totaal veranderd, net als hijzelf trouwens. In het tijdschrift Hemispheres zei Klee: ‘Als je terugkeert naar een stad waarvan je eens hield kan het dubbeltje twee kanten op vallen. Het kan een grote teleurstelling opleveren.’ Teruggaan naar plekken uit je verleden kan een gevoel van weemoed en verlies geven. Je bent zelf veranderd, en ook de plek die eens zo belangrijk voor je was, is niet meer wat hij was.

Onzichtbare helden

Verhalen in de Bijbel kunnen je stilzetten en verwonderd doen staan. Neem Mozes bijvoorbeeld. Toen het volk van God naar het beloofde land bracht en ze door Amalekieten aangevallen werden, hoe wist hij dat hij naar de top van de heuvel moest aan om Gods staf omhoog te houden (Ex. 17:8-15)? Dat staat er verder niet, maar je leest wel dat als Mozes zijn armen opgeheven hield, de Israëlieten aan de winnende handwaren, en als hij ze liet zakken, de Amalekieten wonnen. Toen Mozes moe werd kwamen zijn broer Aäron en ene Hur naast hem staan om zijn armen omhoog te houden, zodat de Israëlieten uiteindelijk de overwinning behaalden.