Dat alles moge gebeuren zoals u dat wilt,’ zo luidt een wensgroet die tijdens het Chinese nieuwjaar geregeld te horen is. Dat klinkt prachtig, maar het is beter als de dingen volgens Gods wil gaan, en niet volgens de mijne.

Als het aan hem had gelegen, had Jozef er vast niet voor gekozen om als slaaf in Egypte terecht te komen (Gen. 39:1). Maar ondanks het feit dat hij slaaf was, ‘ging het hem goed’, en wel omdat ‘de HEER Jozef ter zijde stond’ (2). De Heer zegende zelfs het huis van zijn meester ‘omwille van Jozef’ (5).

Jozef had er nooit voor gekozen om in een Egyptische gevangenis te belanden. Maar dat gebeurde wel toen hij vals beschuldigd werd van aanranding. Ook nu weer lezen we dat ‘de HEER hem ter zijde stond en hem zijn goedheid bewees’ (21). In de gevangenis wist hij het vertrouwen van de gevangenbewaarder te winnen (22), en liet de Heer ‘alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig verlopen’(23). De neerwaartse spiraal van zijn leven bereikte een dieptepunt toen hij in de gevangenis zat, maar dat bleek tevens het begin te zijn van een opgaande weg naar de hoogste positie die er in Egypte te vinden was. Maar weinig mensen zouden ervoor kiezen promotie te maken langs de weg die God Jozef liet gaan. Maar de God van Jozef zegent ondanks, en zelfs door, de moeilijkste omstandigheden.

God had er een doel mee toen Hij Jozef naar Egypte bracht. Zo heeft Hij er ook een doel mee dat Hij ons op onze plek geplaatst heeft. Beter dan wensen dat alles zo gaat als wij zouden willen, kunnen we onze Heiland naspreken, die vlak voordat Hij aan het kruis zou sterven, zei: ‘Laat niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’ (Mat. 26:39).