Macarena Valdes is bijzonder goed in het in kaart brengen van ondergrondse mijnen. Die vaardigheid van haar kwam goed van pas toen er in oktober 2010 33 Chileense mijnwerkers na een explosie in een mijn vastzaten. Het vinden van de exacte locatie van de mannen was zoiets als ‘op een afstand van 700 meter proberen een vlieg neer te schieten,’ zo verwoordde ze het. Dankzij haar ervaring met mijnen slaagde Valdes erin de sonde te sturen naar de plek waar de mijnwerkers vastzaten, wat hun uiteindelijke dramatische redding een stuk dichterbij bracht.

Wanneer je probeert mensen in geestelijk opzicht te redden, ligt ontmoediging altijd op de loer. De apostel Paulus liep tegen nog grotere obstakels aan, maar toch kon hij schrijven: ‘Wij verzaken onze plicht niet’ (2 Kor. 4:1). Ook al had ‘de god van deze wereld de gedachten van de ongelovigen verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien’, hij bleef het evangelie van de redding verkondigen (vers 4-5). Daartoe aangezet door God, die in de duisternis van zijn eigen hart het licht had doen schijnen (vers 6), wist Paulus dat God ook voor anderen kon doen, wat Hij voor hem gedaan had.

U en ik hebben misschien wel een vergelijkbaar verhaal. Gestimuleerd door de liefde van God hebben ook wij een goede reden om de moed niet te verliezen. Macarena Valdes speelde een belangrijke rol bij de redding van de mijnwerkers, en net zo kan de Geest van God met het licht van onze liefde en woorden de harten bereiken van hen die een uitredding nodig hebben die ze zelf nog niet zien.