Toen mijn man net een hartoperatie ondergaan had, bracht ik in het ziekenhuis een angstige nacht aan zijn bed door. Halverwege de ochtend bedacht ik opeens dat ik voor die ochtend een afspraak bij de kapper had gemaakt. ‘Ik zal hem wel afzeggen,’ zei ik, terwijl ik afwezig met mijn hand door mijn verwarde haar streek.

‘Mam, was gewoon even je gezicht en ga naar die afspraak,’ zei mijn dochter.

‘Nee, nee,’ hield ik vol. ‘Het maakt niet uit. Mijn plek is hier.’

‘Ik blijf wel hier,’ zei Rosie. ‘Zorg voor jezelf, mam . . . zorg voor jezelf. Pap heeft meer aan je als jij goed voor jezelf zorgt.’

Mozes putte zichzelf uit door als enige rechter voor het volk van Israël op te treden. Zijn schoonvader Jetro waarschuwde hem: ‘Je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan’ (Ex. 18:18). Vervolgens legde hij aan Mozes uit hoe hij zijn werk kon delegeren en zijn zware last met anderen kon delen.

Hoewel het voor een christen onlogisch kan lijken, is het voor een gezond leven van cruciaal belang om goed voor jezelf te zorgen (Mat. 22:37-39; Ef. 5:29-30). Zeker, je moet God boven alles liefhebben, en je naaste ook, maar je zult ook voldoende moeten rusten om je lichaam en geest fris te houden. Zorgen voor je zelf betekent soms dat je even een stapje terug doet en anderen je laat helpen met je last.

Jezus had de gewoonte om zich geregeld terug te trekken om uit te rusten en te bidden (Marc. 6:30-32). Als we zijn voorbeeld volgen, dan kunnen we onze relaties beter aan en zullen we beter in staat zijn om voor anderen te zorgen.