In een artikel in het medische tijdschrift Surgical Technology International wordt gesteld dat het neerkijken op een smartphone met je hoofd voorover gebogen, vergelijkbaar is met het dragen van een gewicht van zo’n ruim 25 kilo op je nek. Als je bedenkt dat miljoenen mensen over de hele wereld gemiddeld twee tot vier uur besteden aan het sturen en lezen van berichtjes op hun smartphone, dan kun je je voorstellen dat de schade aan de nek die dit oplevert een groeiend gezondheidsprobleem is.

Het gaat ook zomaar dat je in geestelijk opzicht terneergedrukt wordt door de lasten die het leven je oplegt. Hoe snel raak je niet ontmoedigd door de problemen waarmee je te maken krijgt en de vele behoeften van je geliefden? De schrijver van Psalm 146 kende deze last ook, maar zag toch ook hoop toen hij schreef over God ‘die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen, de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief’ (vers 6-8).

Als je aan de zorg denkt waarmee God ons omringt, aan zijn grote macht en zijn liefdevolle hart, dan kun je de blik omhoog richten en Hem loven. Je kunt iedere dag leven in de wetenschap dat ‘de HEER koning is tot in eeuwigheid [. . .] van geslacht op geslacht’ (vers 10).

Hij tilt je op als je gebogen bent. Loof de Heer!