Het militaire bevel ‘Mark Time, March’ (‘op de plaats, mars’) betekent dat je moet marcheren terwijl je op dezelfde plaats blijft. Het is een actieve vorm van pauzeren van een voorwaartse beweging terwijl je mentaal alert blijft en op het volgende bevel wacht.

In het taalgebruik van alledag is de uitdrukking ‘marking time’ zoiets gaan betekenen als ‘een beweging zonder dat je vooruitgaat, stilstand, niets belangrijks doen terwijl je wacht’. Er zit iets in van zinloos wachten.

Het Hebreeuwse woord dat hier met ‘verwachten’ vertaald is, betekent ook ‘wachten’ (zie bijv. Ps. 27:14). Er zit iets in van ‘uitzien’, ‘hopen op’ en inderdaad: ‘verwachten’. De dichter van Psalm 25, die wist wat het was om zwaar in de problemen te zitten, schreef: ‘Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die U verwachten worden niet beschaamd’ (vers 2-3).

Vaak kun je niets doen aan de dingen waarop je wacht: een medische diagnose, de uitslag van een sollicitatiegesprek, de terugkeer van een geliefde. Maar je bepaalt zelf hoe je wacht. Je hoeft niet angstig of apathisch te wachten, maar kunt blijven ‘marcheren’ terwijl je op je plaats blijft en dagelijks actief Gods kracht en leiding zoeken.

‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U ben de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag’ (vers 4-5).