Een test match bij cricket kan een ware beproeving zijn. De deelnemende teams spelen van 11 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds, met pauzes voor de lunch en de thee, maar de wedstrijden kunnen soms wel vijf dagen lang duren. Het is niet alleen een test van hun sportieve vaardigheden, maar evengoed van hun uithoudingsvermogen.

De tests waarvoor wij in het leven soms komen te staan kunnen om een soortgelijke reden geïntensiveerd worden: het voelt alsof ze eeuwig duren. Een lange zoektocht naar een baan, een periode van voortdurende eenzaamheid of een uitgerekte strijd tegen kanker kan nog veel zwaarder worden doordat je je afvraagt of er ooit een einde aan komt.

Misschien dat de psalmdichter het daarom wel uitroept: ‘Heer, hoe lang blijft u nog toezien? Behoed mij voor hun moordlust, red mijn kostbaar leven van die leeuwen’ (Ps. 35:17). Volgens bijbelcommentatoren schreef David dit waarschijnlijk tijdens de lange periode in zijn leven waarin hij door Saul achtervolgd werd en door de adviseurs van de koning door het slijk gehaald werd. Dat was een beproeving die jaren duurde.

En toch, aan het eind zong David: ‘Groot is de HEER, vrede wil hij voor zijn dienaar’ (vers 27). Zijn beproeving bracht hem ertoe om nog sterker op God te vertrouwen. Dat is een vertrouwen dat wij ook kunnen ervaren wanneer we een lange periode van moeite, ellende of verlies doormaken.