Een wijsheid die ik zeer ben gaan waarderen is de uitspraak die mijn vader vaak deed: ‘Joe, goede vrienden zijn een van de grootste kostbaarheden van het leven!’ Absoluut waar! Als je goede vrienden hebt, ben je nooit alleen. Ze letten erop wat je nodig hebt en vinden het fijn om de vreugden en moeiten van het leven met je te delen.

Voordat Jezus naar de aarde kwam, waren er maar twee personen die ‘vriend van God’ genoemd werden. De Heer sprak met Mozes ‘zoals een man met zijn vriend spreekt’ (Ex. 33:11 HSV), en Abraham werd ‘Gods vriend genoemd’ (Jak. 2:23; zie ook 2 Kron. 20:7; Jes. 41:8).

Als je dit bedenkt, is het best bijzonder dat Jezus iedereen die bij Hem hoort ‘vriend’ noemt: ‘Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb’ (Joh. 15:15). En zijn vriendschap is zo diep dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Johannes schrijft: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden’ (vers 13).

Wat een geweldig voorrecht en wat een zegen om Jezus als vriend te hebben! Hij is een vriend die ons nooit in de steek zal laten. Hij pleit voor ons bij de Vader en geeft ons alles wat nodig hebben. Hij vergeeft al onze zonden, begrijpt ons verdriet en is ons met zijn genade nabij wanneer we het moeilijk hebben. Hij is echt onze beste vriend, voor altijd.