Toen ik een concert bijwoonde bleven mijn gedachten maar teruggaan naar een bepaalde zorgelijke kwestie die mijn aandacht opeiste. Maar gelukkig kwam er ook een moment waarop ik niet meer afgeleid werd. Dat was toen ik opeens diep geraakt werd door de woorden een schitterend gezang. Een a-capella-mannengroep zong ‘Ik bouw op U’. De tranen sprongen me in de ogen bij het horen van de tekst, die me weer met beide benen op de grond zette en eraan herinnerde dat ik niet alleen in de strijd stond:

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser! Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming, ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toen Jezus de steden waar hij de meeste van zijn wonderen had gedaan hekelde omdat ze zich niet bekeerden (Mat. 11:20-24), had Hij toch ook nog woorden van troost en bemoediging voor wie wel in Hem geloofde: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan [. . .] en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden’ (vers 28-29).

Als je er bij stil staat is dit echt een opvallende uitspraak. Direct na zijn stevige afkeurende woorden over wie Hem afwijst nodigt Jezus iedereen uit om naar Hem toe te komen om de rust te vinden waarnaar we allemaal verlangen. Alleen bij Jezus is die rust te vinden, hoezeer we in dit leven ook te strijden hebben.