Veel mensen zijn geobsedeerd door roem en beroemdheid. Het kan zijn dat ze niets liever willen dan zelf beroemd zijn, of dat ze altijd bezig zijn met het volgen van het leven van beroemde mensen. Internationale muziekof filmtournees. Verschijnen in talk-shows. Miljoenen volgers op Twitter.

In een recent onderzoek dat in Amerika gedaan werd, maakten wetenschappers een lijst van namen van bekende personen, waarvoor ze speciaal een algoritme ontwikkeld hadden dat het internet afstruinde. Bovenaan de lijst van de beroemdste personen uit de wereldgeschiedenis stond . . . Jezus.

Toch maakte Jezus zelf zich nooit erg druk over het bereiken van die status als beroemdheid. Toen Hij hier op aarde rondliep, was hij nooit uit op roem (Mat. 9:30; Joh. 6:15). En dat terwijl zijn faam voor Hem uit snelde en Hij in heel het gebied van Galilea bekend was (Marcus 1:28; Luc. 4:37).

Overal waar Jezus kwam, verzamelde zich al snel een hele menigte om Hem heen. De wonderen die Hij deed bleken als een magneet te werken. Maar toen de mensen Hem met alle geweld tot koning wilden kronen, glipte Hij ertussenuit om alleen te zijn (Joh. 6:15). Omdat Hij en de Vader hetzelfde doel hadden, onderwierp Hij zich herhaaldelijk aan de wil en timing van zijn Vader (4:34; 8:29; 12:23). ‘En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis’ (Fil. 2:8).

Het was nooit Jezus’ doel om beroemd te worden. Zijn doelstelling was simpel. Als Zoon van God gaf Hij in alle nederigheid en gehoorzaamheid vrijwillig over als het offer voor onze zonden.