Sue wilde in geestelijk opzicht volwassener en dankbaarder worden en bedacht daarom iets dat ze haar ‘pot met dingen om voor te danken ‘ noemde. Elke avond schreef ze iets waarvoor ze God dankte op een klein papiertje, dat ze in de pot stopte. Op sommige dagen kon ze zo tien dingen opschrijven. Op andere dagen waarop alles moeizaam was gegaan, had ze er moeite mee om er zelfs maar één te bedenken. Aan het eind van het jaar gooide ze de pot leeg en las alle briefjes door. Toen kon ze niet anders dan God weer bedanken voor alles wat Hij gedaan had. Hij had eenvoudige dingen gegeven zoals een prachtige zonsondergang of een koele avondwandeling door het park, terwijl Hij op andere momenten kracht had gegeven om moeilijke situaties te doorstaan of een speciaal gebed had verhoord.

Wat Sue ontdekte deed me denken aan wat de dichter van Psalm 23, David, ervaren had. God had hem nieuwe kracht gegeven ‘in groene weiden’ en aan ‘vredig water’ (vers 2-3). Hij had hem leiding, bescherming en troost gegeven (vers 3-4). David kon maar tot één slotsom komen: ‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven’ (vers 6).

Ik vind het een goed idee om dit jaar ook een pot met ‘dingen om voor te danken’ te maken. Misschien ook iets voor u? Ik ben ervan overtuigd dat we zullen merken dat er heel veel dingen zijn om God voor te danken, zoals zijn gave van vrienden en een gezin, en het feit dat Hij in onze lichamelijke, geestelijke en emotionele behoeften voorziet. We zullen merken dat Gods genade en geluk ons alle dagen van ons leven volgen.