In sommige delen van de wereld zijn de weken na Kerst de tijd van het jaar waarin winkeliers het drukst zijn met alle spullen die de mensen gekregen hebben, maar die ze willen ruilen voor iets dat ze nog liever willen. Maar kent u ook van die mensen die altijd het perfecte cadeau lijken te kunnen vinden? Bijzonder hoe ze precies weten wat voor de ander waardevol is en wat op dat moment het goede geschenk is. Hoe duur iets is heeft daar niks mee te maken. Wel dat je goed naar de ander luistert en persoonlijke belangstelling hebt voor wat iemand belangrijk vindt en waarvan hij of zij geniet.

Dat geldt voor gezinsleden en voor vrienden, maar hoe zit het met God? Is er iets dat waardevol of zinvol is, en dat aan Hem kunnen geven? Is er iets dat Hij nog niet heeft?

Romeinen 11:33-36 is een loflied aan God waarin zijn grote wijsheid, kennis en heerlijkheid bezongen worden. Op deze verzen volgt een oproep om jezelf aan Hem te geven: ‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u’ (12:1). In plaats van je aan de wereld waarin je leeft aan te passen moet je ‘veranderen door je gezindheid te vernieuwen’ (vers 2).

Wat is het mooiste cadeau dat je vandaag aan God kunt geven? In dankbaarheid, nederigheid en liefde kun je jezelf helemaal aan Hem geven, met heel je hart, verstand en wil. Dat is precies waar de Heer naar verlangt om van ieder van ons te krijgen.