Een jaar of wat geleden logeerde ik met mijn vrouw in een rustieke bed and breakfast in de afgelegen Yorkshire Dales in Engeland. We waren daar met vier Britse echtparen die we daarvoor niet kenden. Toen we na het avondeten samen koffie dronken in de zitkamer, kwam het gesprek al snel terecht bij de vraag ‘wat doe je voor werk?’ In die tijd werkte ik als voorzitter van het Moody Bible Institute, een bijbelschool in Chicago, maar ik ging ervan uit dat niemand dat kende of wist wie de stichter, D. L. Moody, was. Maar toen ik de naam van de school noemde, reageerden ze tot mijn verrassing meteen met: ‘Van Moody en Sankey . . . die Moody?’ Een van de gasten zei: ‘Thuis hebben we nog een liedbundel van Sankye, en we zingen daar vaak uit, samen rond de piano.’ Ik stond versteld. Het was meer dan 120 jaar geleden dat de evangelist Dwight Moody en zijn muzikant Ira Sankey bijeenkomsten op de Britse eilanden hadden gehouden. En nu bleek dat ze nog niet vergeten waren!

Toen ik naar onze eigen kamer liep, bedacht ik dat ons leven lange schaduwen van de positieve invloed van God kan werpen. De invloed van een biddende moeder op haar kinderen, de bemoedigende woorden van een collega, de steun en stimulans van een leraar of mentor, de liefdevolle maar corrigerende woorden van een vriend. Wat een voorrecht om een kleine rol te spelen in die heerlijke belofte dat ‘zijn liefde eeuwig duurt, zijn trouw van geslacht op geslacht’ (Ps. 100:5).