In maart 1974 waren Chinese boeren bezig een put te graven, toen ze een verrassende ontdekking deden: begraven onder de droge aarde van Midden-China stond het Terracotta Leger; levensgrote beelden van terracotta die uit de derde eeuw voor Christus stamden. Deze wel heel bijzondere vondst leverde achtduizend soldaten, honderdvijftig cavalerie-paarden en honderddertig strijdwagens met nog eens vijfhonderdtwintig paarden op! Tegenwoordig is dit Terracotta leger een van de populairste toeristische attracties van China, met jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. Deze wonderbaarlijke schat lag eeuwenlang onder de grond verborgen, maar wordt nu met de hele wereld gedeeld.

De apostel Paulus schreef dat de volgelingen van Jezus van binnen een schat hebben, waarvan het de bedoeling is dat hij met de wereld gedeeld wordt: ‘De God die heeft gezegd: “Uit de duisternis zal licht schijnen,” heeft in ons hart het licht doen schijnen [. . .] Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat’ (2 Kor. 4:6-7). De schat in ons binnenste is de boodschap van Jezus en zijn liefde.

Dat is een schat die niet bedoeld is om voor jezelf te houden, maar juist om zo veel mogelijk te delen. Dan kunnen door Gods liefde een genade mensen uit alle volken in zijn gezin welkom geheten worden. Het is mijn gebed dat wij allemaal vandaag die schat met iemand mogen delen, door het werk van zijn Geest.