Toen overal in het stadje Welland in Ontario roze briefjes met ‘ik hou van je’ erop verschenen, besloot de plaatselijke verslaggeefster Maryanne Firth op onderzoek uit te gaan. Haar gespeur leverde niets op. Weken later doken er weer nieuwe briefjes op met naam van een park in de stad erop, met een datum en tijdstip.

Samen met een hele meute inwoners ging Firth op het genoemde tijdstip naar het park. Daar stond een man in een pak die op een listige manier zijn gezicht verborgen hield. Tot haar grote verrassing overhandigde hij haar een bos bloemen en vroeg hij haar ten huwelijk. De mysterieuze briefjeshanger bleek haar vriend Ryan St. Denis te zijn. Ze hoefde er niet lang over na te denken voor ze blij ‘ja’ zei.

De liefdesverklaringen van St. Denis voor zijn verloofde komen misschien wat overdreven over, maar de manier waarop God zijn liefde voor ons laat zien is zonder meer buitengewoon. ‘En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven’ (1 Joh. 4:9).

Jezus is trouwens nog veel meer dan een teken van Gods liefde, een roos die door de ene geliefde aan de andere gegeven wordt. Hij is de God-mens die vrijwillig zijn eigen leven opgaf opdat ieder die voor zijn redding in Hem gelooft in een eeuwige verbondsrelatie met God zou kunnen staan. Er is niets dat een christen kan scheiden ‘van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:39).