De National Portrait Gallery in Londen biedt onderdak aan een schat aan schilderijen uit alle eeuwen, waaronder 166 portretten van Winston Churchill, 94 van William Shakespeare en 20 van George Washington. Vooral bij oudere schilderijen kun je je wel eens afvragen: zag deze persoon er werkelijk zo uit?

Zo zijn er acht schilderijen van de Schotse patriot William Wallace (ong. 1270-1305), maar uiteraard beschikken we niet over foto’s waarmee we ze zouden kunnen vergelijken. Hoe weet je of de schilders Wallace een beetje juist hebben afgebeeld?

Iets vergelijkbaars kan gebeuren met de gelijkenis van Jezus. Zonder het te beseffen laten de gelovigen bij andere mensen een bepaalde indruk van Hem achter. Niet door middel van kwasten en olieverf, maar door hun houding, daden en relaties.

Schilderen wij een afbeelding die duidelijk zijn karakter laat zien? Dat was waar de apostel Paulus zich mee bezig hield. Hij schreef: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Fil. 2:5). Zijn verlangen was dat de volgelingen van Jezus een juiste ‘afbeelding’ van hun Heer vertoonden, doordat ze van zijn nederigheid, offerbereidheid en medeleven voor de ander blijk gaven.

Men zegt wel eens: ‘Wij zijn de enige Jezus die sommige mensen ooit zullen zien.’ Als we ‘in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan onszelf achten’ (vers 3), dan laten we de wereld iets zien van het hart en de houding van Jezus zelf.