Ik las een keer over een vijf-minutenregel die een moeder voor haar kinderen had ingesteld. Als ze naar school gingen, moesten ze allemaal vijf minuten voordat ze zouden vertrekken klaar staan.

Dan stonden ze om hun moeder heen, die voor elk van hen bad en God vroeg hen die dag te zegenen. Dan gaf ze hen een kus, en weg waren ze. Zelfs kinderen uit de buurt werden in het gebed meegenomen, als ze er een keer toevallig bij waren. Jaren later zei een van haar kinderen dat ze hierdoor geleerd had hoe belangrijk het is om elke dag met gebed te beginnen.

Ook de dichter van Psalm 102 wist hoe belangrijk het gebed was. Boven de psalm staat: ‘Gebed van een ongelukkige die dreigt te bezwijken en zijn klacht uitstort voor de HEER.’ En dan roept hij het uit: ‘HEER, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet u bereiken [. . .] Wil naar mij luisteren, antwoord mij haastig nu ik roep’ (vers 2-3). En de Heer ‘heeft neergezien van zijn heilige hoogte, zich vanuit de hemel naar de aarde neergebogen’ (vers 20).

God geeft om u en wil graag van u horen. Of u nu uw eigen ‘vijf-minutenregel’ aanhoudt om Hem elke dag om zijn zegen te vragen, of vanuit uw diepe ellende meer tijd moet nemen om Hem aan te roepen, het is goed om elke dag met de Heer te spreken. Uw voorbeeld kan van grote invloed zijn op uw gezin of anderen die u nabij staan.