Wally is een soort stripfiguur, bekend van de boekenserie met de titel ‘Waar is Wally?’ Op elke bladzijde zit hij verstopt tussen een massa mensen, en moeten de ‘lezers’ (meestal kinderen) hem zoeken. Ouders over de hele wereld genieten van het moment waarop hun kind een blijde uitroep slaakt als hij Wally gevonden heeft. Veel ouders vinden het ook prachtig om hun kind te helpen met zoeken.

Niet lang nadat Stefanus, een diaken uit de vroege kerk, door steniging omgebracht was omdat hij Jezus verkondigde (zie Hand. 7), brak er in de hele stad een vervolging van de christenen uit, waardoor velen Jeruzalem moesten ontvluchten. Een andere diaken genaamd Filippus ging met de christenen mee die naar Samaria gevlucht waren. Daar verkondigde hij de boodschap, die goed ontvangen werd (8:6). Terwijl hij daar verbleef, stuurde de heilige Geest Filippus op een speciale missie naar een ‘verlaten weg’. Dat leek een merkwaardige opdracht gezien de vrucht die zijn verkondiging in Samaria zelf voortbracht. Denk u Filippus’ vreugde in, toen hij een Ethiopische ambtenaar tegenkwam, en hem kon helpen om in het boek Jesaja Jezus te vinden (vers 26-40).

Ook wij hebben vaak de kans om anderen te helpen om op de bladzijden van de Bijbel ‘Jezus te vinden’, zodat ze Hem beter leren kennen. Zoals een ouder die de vreugde van het vinden in de ogen van zijn kind ziet, en zoals Filippus die de Ethiopiër hielp om Jezus te vinden, zo kan het geweldig voor ons zijn om er getuige van te zijn als de mensen om ons heen Jezus ontdekken. Mogen we in de tijd die we hebben klaarstaan om daar waar de Geest ons heen leidt Jezus door te geven aan mensen die we goed kennen, of aan mensen die we nog maar net ontmoet hebben.