Als mijn man met de praiseband in onze kerk op zijn harmonica speelt, valt het op dat hij soms met zijn ogen dicht speelt. Hij zegt dat dit hem helpt om zich te concentreren, waardoor hij zo goed mogelijk kan spelen om God te loven. Zo kan hij zich met zijn instrument helemaal op de muziek richten.

Soms vragen mensen zich af waarom je je ogen dicht moet doen als je bidt. Omdat je op elk moment en overal kunt bidden zou het wel eens moeilijk kunnen zijn om altijd je ogen te sluiten, vooral wanneer je ergens loopt, het onkruid wiedt of in een auto rijdt.

Ook is er geen regel die zegt welke houding je aan moet nemen wanneer je met God praat. Toen koning Salomo bij de inwijding van de tempel die hij gebouwd had een gebed uitsprak, knielde hij neer en ‘hief zijn handen ten hemel’ (2 Kron. 6:13-14). Geknield (Ef. 3:14), staand (Luc. 18:10-13) en zelfs plat op de grond liggend, in de Bijbel komt het allemaal voor als gebedshouding.

Of je nu voor God knielt of staat, of je je handen opheft of je ogen sluit om je beter op God te concentreren, het is niet de houding van je lichaam, maar die van je hart waar het om gaat. Je hart is ‘de bron van je leven’, waarover je goed moet waken (Spr.4:23). Laat je hart in aanbidding, dankbaarheid en nederigheid voor God neerknielen wanneer je bidt, want God is ‘opmerkzaam’ en luistert naar de gebeden die zijn volk tot Hem richt (2 Kron. 6:40).