De Iguazu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië vormen een spectaculair systeem van 275 watervallen over een lengte van 2,7 kilometer in de Iguazu-rivier. Aan de Braziliaanse kant van de watervallen staan de woorden van Psalm 93:4 in de rotswand gegraveerd: ‘Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HEER.’ Daaronder staat: ‘God is altijd groter dan al uw problemen.’

De dichter van Psalm 93, die het lied schreef in een tijd waarin koningen heersten, wist dat God de hoogste Koning van allemaal was. ‘De HEER is koning,’ schreef hij. ‘Vast staat van oudsher uw troon, u bent van alle eeuwigheden’ (vers 1-2). Hoe hoog de golven of de overstroming ook kunnen zijn, de Heer blijft altijd groter. Hij staat boven alles.

Het gebrul van een waterval kan machtig zijn, maar je piept wel anders als je in het water ligt dat zich naar een waterval spoedt. Misschien geldt dat vandaag wel voor u. De problemen op het lichamelijke, financiële of relationele vlak lijken alleen maar groter te worden. Je hebt het gevoel dat je elk moment over de rand naar beneden kunt storten. In zo’n situatie heeft een christen Iemand die hij om hulp kan vragen: de Heer, die ‘bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken’ (Ef. 3:20). Hij is oneindig veel groter dan al onze problemen.