In de jaren vijftig en zestig waren Hollywood-musicals erg populair. Er waren met name drie actrices die de kijkers met hun optreden en acteerprestaties aanspraken: Audrey Hepburn, Natalie Wood en Deborah Kerr. Wat hen vooral bijzonder maakte, was de adembenemende manier waarop ze zongen en hun spel tot ongekende hoogten verhieven. Minder bekend was het feit dat deze films hun succes in feite te danken hadden aan Marni Nixon, die voor alle drie de actrices de partijen zong, maar die lange tijd nauwelijks erkenning kreeg voor haar onmisbare bijdrage.

In het lichaam van Christus is er vaak sprake van mensen die trouw anderen steunen die een meer publieke taak hebben. De apostel Paulus bijvoorbeeld was in zijn verkondigende werk van verschillende van dergelijke personen afhankelijk. Dankzij Tertius’ werk als secretaris kon Paulus op zo’n sterke manier schriftelijk van zich laten horen (Rom. 16:22). Het consequente gebed waarmee Epafras hem achter de schermen steunde, was voor Paulus en de eerste gemeenten van cruciaal belang (Kol. 4:12-13). Lydia stelde gul haar huis te beschikking toen de rondreizende apostel onderdak nodig had (Hand. 16:15). Paulus’ werk zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun die hij van deze mede-dienaren van Christus kreeg (Kol. 4:7-18).

Niet iedereen heeft een taak die voor de hele buitenwacht zichtbaar is, maar we weten ook dat God het waardeert wanneer we gehoorzaam onze al dan niet cruciale rol in zijn plan spelen. Wanneer je je ‘altijd volledig voor het werk van de Heer inzet’ (1 Kor. 15:58), zal je dienstbaarheid toch zinvol en waardevol zijn, God de eer brengen en andere mensen naar Hem toetrekken (Mat. 5:16).