De bejaarde vrouw in het verzorgingshuis sprak met niemand en vroeg nergens om. Ze zat alleen maar op haar oude stoel te schommelen, zo leek het. Ze kreeg weinig bezoek, en daarom ging een zekere jonge verpleegster vaak naar haar toe als ze pauze had. Zonder iets te zeggen of te vragen pakte ze gewoon een andere schommelstoel en ging bij haar zitten. Toen dit verschillende maanden zo was doorgegaan, zei de bejaarde vrouw opeens tegen haar: ‘Dank je wel, dat je samen met mij geschommeld hebt.’ Ze was gewoon dankbaar voor het gezelschap.

Voordat Hij naar de hemel terugging, beloofde Jezus zijn discipelen dat Hij Iemand zou sturen die altijd bij hen zou blijven. Hij zei dat Hij hen niet zomaar zou achterlaten, maar de heilige Geest zou sturen om in hen te blijven (Joh. 14:17). Die belofte geldt ook vandaag de dag nog voor wie in Jezus gelooft. Jezus vertelde dat de drie-enige God in ons zal wonen (vers 23).

De Heer is ons hele leven lang onze trouwe metgezel die heel dichtbij blijft. Hij staat ons bij wanneer we het moeilijk hebben, vergeeft wat we verkeerd doen, hoort ieder woordeloos gebed en neemt de lasten die we zelf niet kunnen dragen op zich.

Ook vandaag mogen we van zijn heerlijke gezelschap genieten.