Mijn vriend Norm Cook wilde af en toe zijn gezinsleden verrassen als hij uit zijn werk thuis kwam. Dan deed hij de voordeur open, stapte naar binnen en riep luid: ‘Je bent vergeven!’ Dat deed hij niet omdat zijn gezin hem iets misdaan had en zijn vergeving nodig had. Hij herinnerde hen eraan dat ze door de dag heen vast en zeker wel gezondigd hadden, en dankzij Gods genade volledig vergeven waren.

De apostel Johannes schreef het volgende over de genade: ‘Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad’ (1 Joh. 1:7-9).

‘Je weg gaan in het licht’ is een beeld voor het volgen van Jezus. Als je met de hulp van de Geest Jezus na-leeft, zo benadrukt Johannes, dan is dat een teken dat je je bij de apostelen in de gemeenschap van het geloof gevoegd hebt. Echte christenen, dat zijn we. Maar, zo vervolgt hij, laten we onszelf niet voor de gek houden: soms maken we nog de verkeerde keuzes. Niettemin is er genade in overvloed: je kunt zoveel vergeven worden als je nodig hebt.

Je hoeft niet volmaakt te zijn, je bent vergeven door Jezus. Sta daar vandaag maar eens bij stil.