Vijfenzestig miljoen. Dat is het aantal vluchtelingen dat er momenteel wereldwijd is. Zoveel mensen die zich vanwege conflicten of vervolging gedwongen zagen huis en haard achter te laten. Het zijn er meer dan ooit in de geschiedenis. De Verenigde Naties hebben de leiders tot samenwerking opgeroepen om de vluchtelingen op te vangen, zodat ieder kind naar school kan, iedere volwassene kan werken en elk gezin een huis zal hebben.

De droom om voor vluchtelingen een veilig thuis te bieden doet me denken aan de belofte die God aan het volk van Juda deed, toen de meedogenloze Assyrische legers hun land en huizen bedreigden. De Heer gaf de profeet Micha opdracht om het volk te waarschuwen dat ze hun tempel en hun geliefde stad Jeruzalem zouden kwijtraken. Maar tegelijk beloofde God het volk na al dat verlies een mooie toekomst.

Er komt een dag, zei Micha, waarop God alle volken van de wereld naar zich toe zal trekken. Dan komt er aan alle geweld een eind. Wapens worden tot landbouwwerktuigen omgesmeed en iedereen die aan Gods oproep gehoor geeft zal in vrede kunnen wonen en een productief leven in zijn koninkrijk hebben (4:3-4).

Voor velen die nu leven (en misschien geldt dit wel voor u) blijft een veilige plek om te wonen een droom, en is het nog lang geen werkelijkheid. Maar op Gods aloude belofte van een veilig thuis voor mensen van alle volken kunnen we nog steeds vertrouwen, ook al moeten we er nog op wachten en voor blijven bidden dat we hier en nu een veilige plek om te wonen krijgen.