John Babler werkt als kapelaan voor de politie en brandweer in zijn woonplaats in Texas. Tijdens een sabbatical van tweeëntwintig weken bezocht hij de politieacademie met het doel om de situaties waarin agenten terecht kunnen komen beter te begrijpen. Door de tijd die hij doorbracht met de cadetten en door alles wat hij over de ingrijpende uitdagingen van het politiewerk leerde, kreeg Babler een nieuw besef van nederigheid en empathie. In de toekomst hoopt hij politiemensen die met emotionele stress, vermoeidheid en verlies te maken krijgen, nog beter te kunnen begeleiden.

We weten dat God de situaties waarin wij terecht kunnen komen begrijpt, omdat Hij ons gemaakt heeft en alles ziet wat ons overkomt. We weten dat ook omdat Hij zelf naar de aarde gekomen is en weet wat het betekent om als mens te leven. In de persoon van Jezus is Hij ‘mens geworden en heeft bij ons gewoond’ (Joh. 1:14).

Tijdens zijn leven hier op aarde heeft Jezus een heel scala aan moeiten en problemen gekend. Hij heeft de brandende hitte van de zon gevoeld, het knagen van een lege maag en de onzekerheid van het zwerversbestaan zonder vaste woonplek. In emotioneel opzicht heeft Hij de spanning van onenigheid en twisten gekend, de pijn van verraad en de onophoudelijke dreiging van geweld.

Naast de ergste problemen waarvoor je als mens kunt komen te staan, heeft Jezus ook de vreugde van vriendschap en van de liefde in een gezin gekend. Hij is de grote hoop-gever. Hij is de Heerlijke Raadsman die geduldig en met begrip en zorg naar onze moeiten en vragen luistert (Jes. 9:6). Hij is degene die altijd kan zeggen: ‘Ik weet wat het is, ik heb het zelf meegemaakt.’