Singer-songwriter Robert Hamlet schreef het liedje ‘Lady Who Prays for Me’ als eerbetoon aan zijn moeder. Zij had de gewoonte om elke ochtend voor haar jongens te bidden voordat ze naar de bushalte liepen om naar school te gaan. Toen een jonge moeder Hamlet zijn liedje hoorde zingen, nam ze zich voor om ook met haar zoontje te bidden voor hij naar school ging. Het effect was hartverwarmend. Net voor de jongen naar de bushalte ging, bad zijn moeder voor hem. Vijf minuten later was hij weer terug. Hij had andere schoolkinderen bij zich die bij de bushalte stonden te wachten. Zijn moeder schrok een beetje en vroeg wat er aan de hand was. De jongen antwoordde: ‘Hun moeders hebben niet met hen gebeden.’

In zijn brief aan de Efeziërs moedigt Paulus ons aan om ‘iedere keer dat u bidt’ dat onder leiding van de Heilige Geest te doen (6:18). Deze manier om dagelijks je afhankelijkheid van God te laten zien is van groot belang voor een gezin. Veel kinderen leren immers voor het eerst op God te vertrouwen door het geloof dat ze zien bij hen die hun het dichtst na staan (2 Tim. 1:5). De beste manier om je kinderen bij te brengen hoe belangrijk het gebed is, is om dagelijks voor en met hen te bidden. Onder andere daardoor zal het besef en verlangen in hen beginnen te groeien om ook zelf in vertrouwen tot God te gaan.

Als we kinderen vanaf het begin het voorbeeld meegeven van een gelovig vertrouwen op God (Spr. 22:6; 2 Tim. 1:5), dan geven we hun iets bijzonders mee: de zekerheid dat God er altijd is, en je voortdurend liefheeft, leidt en beschermt.