Marilyn was was wekenlang ziek geweest, en talloze mensen hadden haar in die moeilijke periode bemoedigd en haar erdoorheen geholpen. Hoe kan ik ooit voor hen allemaal iets terugdoen? vroeg ze zich af. Maar op een dag las ze de woorden van een gebed dat iemand opgeschreven had: ‘Bid dat anderen nederig zullen worden, zodat ze niet alleen kunnen dienen, maar zich ook kunnen laten dienen.’ Opeens drong het tot haar door dat ze niets terug hoefde te doen, maar alleen maar dankbaar hoefde te zijn en andere mensen de kans geven om de vreugde van het dienen te ervaren.

In Filippenzen 4 beschrijft Paulus zijn dankbaarheid aan alle mensen die in zijn ‘moeilijkheden’ deelden (vs. 14). Hij had mensen nodig die hem hielpen, wanneer hij het evangelie verkondigde en onderwijs gaf. Hij begreep dat de giften die hij mocht ontvangen wanneer hij in nood zat slechts een verlengstuk waren van de liefde van de mensen voor God. Die gaven ‘zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt’ (vs. 18).

Het is niet altijd gemakkelijk om te moeten ontvangen, vooral niet wanneer je gewend bent zelf altijd klaar te staan om anderen te helpen. Maar als je nederigheid leert en hulp nodig hebt, kun je God op allerlei manieren voor je laten zorgen.