Bij ons in de buurt wonen zo’n tweehonderddertig gezinnen en alleenstaanden in Blok 72 aan de MacPherson Gardens. Elk van die personen heeft zijn eigen verhaal. Op de tiende verdieping woont een oudere vrouw, wier volwassen kinderen getrouwd zijn en elders wonen. Ze woont nu op zichzelf. Een paar deuren verderop woont een jong stel met twee kinderen, een jongen en een meisje. Een paar verdiepingen lager woont een jongeman die in het leger zit. Hij heeft nog nooit een kerk van binnen gezien, maar misschien brengt hij de kerstdagen straks wel thuis door. Al die mensen heb ik vorig jaar rond de kersttijd ontmoet, toen we met een groepje van onze kerk daar in de buurt kerstliedjes ging zingen om iets van de vreugde van Kerst met de bewoners te delen.

Net als bij het allereerste Kerstfeest zijn er elke Kerst weer talloze mensen die niet weten dat God onze wereld binnengekomen is als baby met de naam Jezus (Luc. 1:68; 2:21). Vaak hebben ze ook geen idee wat de betekenis van deze gebeurtenis is, dat het ‘goed nieuws’ is ‘dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen’ (2:10). Goed nieuws voor alle mensen! Voor mensen van elke nationaliteit, cultuur, sekse en financiële status kwam Jezus om voor hen te sterven en vergeving tot stand te brengen. Nu kan ieder van ons met Hem verzoend worden en zijn liefde, vreugde, vrede en hoop genieten. Iedereen moet dit fantastische nieuws horen, van de vrouw die naast ons woont tot de collega’s met wie we samen lunchen.

Op de eerste Kerst waren het engelen die deze blijde boodschap brachten. Nu is het door ons dat God het verhaal de hele wereld wil laten over gaan.