Toen we door het noordelijke deel van Michigan reden, riep Marlene opeens uit: ‘Ongelooflijk hoe groot de wereld is!’ Dat zei ze op het moment dat we langs een bord kwamen dat aangaf dat we de 45e breedtegraad passeerden. Dat is de lijn die halverwege de evenaar en de noordpool ligt. Een gesprek volgde over hoe klein wij zijn en hoe groot de wereld is. En toch is onze planeet maar een stofje vergeleken met de omvang van het heelal.

Als onze wereld groot is, en het heelal nog veel groter, hoe groot is Degene dan die dat alles gemaakt heeft? In de Bijbel staat: ‘In hem [Jezus] is alles geschapen, alles in de hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen’ (Kol. 1:16).

Dit is goed nieuws omdat deze Jezus die alles gemaakt heeft dezelfde is als Hij die gekomen is om ons voor elke dag en tot in de eeuwigheid vrij van alle zonde te maken. De avond voor zijn kruisdood zei Jezus: ‘Ik heb u dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33).

Als we oog in oog staan met de grote en kleine uitdagingen van het leven, dan mogen we Hem aanroepen die het heelal gemaakt heeft, die gestorven en weer opgestaan is, en die de overwinning over de gebrokenheid van deze wereld behaald heeft. Als wij het moeilijk hebben, biedt Hij die zo veel macht heeft ons zijn vrede aan.