Toen ik aan de buitenkant langs het kantoorgebouw liep waar ik werk, zag ik tot mijn verrassing hoe een prachtig bloemetje groeide in een scheur tussen twee betonnen tegels op de grond. Zelfs daar, in die voor een bloem barre omstandigheden, had het plantje houvast gevonden. Zijn wortels groeiden in de droge scheur en hij was begonnen te bloeien. Later zag ik dat direct boven het plantje een airconditioner in de buitenmuur zat, waaruit de hele dag water in de scheur drupte. In een omgeving die niet erg plantvriendelijk was, kreeg het plantje de nodige hulp van het water dat van boven kwam.

Het kan soms moeilijk zijn om als christen te groeien, maar als je volhoudt en doorzet, is met Jezus geen obstakel onoverkoombaar. De omstandigheden lijken soms ongunstig, en ontmoediging kan op de loer liggen. Maar als je doorzet in je relatie met de Heer, kun je opbloeien als dat eenzame plantje. Dat was ook de ervaring van de apostel Paulus. Ondanks allerlei moeiten en uitdagingen waarmee hij te maken kreeg (2 Kor. 11:23-27), gaf hij niet op. ‘Ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft . . .’, schreef hij. ‘Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept’ (Fil. 3:12, 14).

Paulus begreep dat hij alles aankon door de Heer die hem kracht gaf (4:13). Net als hij kunnen wij doorzetten en volhouden met de hulp van Hem die ons kracht geeft.