Lee is een ijverige en betrouwbare bankmedewerker. Toch merkt hij vaak dat hij wel erg opvalt doordat hij naar zijn geloof probeert te leven. In allerlei praktische zaken komt dat naar buiten, zoals wanneer hij uit de kantine weggaat, wanneer er allerlei ongepaste gesprekken plaatsvinden. Op de bijbelkring vertelde hij: ‘Ik ben bang dat ik minder kans op promotie maak, omdat ik niet zo in de groep pas.’

In de tijd van de profeet Maleachi kregen gelovigen met een soortgelijk probleem te maken. Ze waren uit ballingschap teruggekeerd en de tempel was herbouwd, maar velen waren sceptisch over het plan dat God voor de toekomst had. Sommige Israëlieten zeiden: ‘Wat heeft het voor nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen . . . We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!’ (Mal. 3:14-15).

Hoe kun je pal voor God blijven staan in een cultuur die je laat weten dat je eruit ligt als je je niet aanpast? De trouwe gelovigen uit de tijd van Maleachi boden die uitdaging het hoofd door met andere gelijkgestemde gelovigen samen te komen en elkaar te bemoedigen. En dan deelt Maleachi een belangrijk detail met ons: ‘En de HEER hoorde het en luisterde aandachtig’ (vs. 16).

God ziet en zorgt voor ieder die Hem vreest en eert. Hij roept ons niet op om ons aan te passen of ‘erbij te horen’, maar om elke dag dichter naar Hem toe te groeien en elkaar daarin te bemoedigen. Laten we trouw blijven!