‘De piloot heeft het lampje van de stoelriemen aangedaan, wat er op wijst dat we in een gebied met veel turbulentie komen. Keer alstublieft zo snel mogelijk terug naar uw stoel en maak uw riem vast.’ Als het nodig is geeft een steward of stewardess zo’n waarschuwing af, omdat je bij turbulentie flink gewond kunt raken als je niet vastzit. Als de passagiers veilig en wil op hun stoel zitten, dan kunnen ze de turbulentie in alle rust doorstaan.

Meestal geeft het leven geen waarschuwing vooraf, wanneer er tijden van onrust of moeite aankomen. Maar onze liefhebbende Vader kent onze moeiten en geeft erom, en Hij nodigt ons uit om onze zorgen, pijn en angsten bij Hem neer te leggen. In de Bijbel staat: ‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (Heb. 4:15-16).

In turbulente tijden is tot onze Vader gaan in gebed het beste wat je kunt doen. De uitspraak ‘genade vinden . . . als we hulp nodig hebben’ betekent dat we tijden van dreiging met zijn aanwezigheid veilig ‘in de riemen zitten’, want alles wat je bezig houdt mag je brengen bij Hem die groter is dan wat dan ook. Als het leven je dreigt te overweldigen, dan kun je bidden. Hij helpt je door de turbulentie heen.