Op onze trouwdag beloofden Martie en ik elkaar blij trouw ‘tot de dood ons scheidt, in goede en slechte tijden, in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede’. In zeker opzicht is het misschien vreemd om beloften te doen voor slechte tijden op een dag die vooral vrolijk en licht moet zijn. Maar het onderstreept wel het feit dat het leven vaak genoeg ‘slechte’ tijden kent.

Hoe moet je ermee omgaan, wanneer je tegen de onvermijdelijke moeiten van het leven aanloopt? Namens Christus roept Paulus ons op om ‘God onder alle omstandigheden te danken’ (1 Tess. 5:18). Hoe moeilijk dat ook lijkt, er is een reden waarom God ons aanmoedigt om een houding van dankbaarheid aan te nemen. Dankbaarheid is gebaseerd op het feit dat de Heer ‘goed’ is, en dat ‘zijn trouw eeuwig duurt’ (Ps. 118:2). Hij is bij ons en geeft ons kracht in de moeilijkste omstandigheden (Heb. 13:5-6). In zijn liefde gebruikt Hij onze beproevingen om ons te laten groeien, zodat we steeds meer op Hem gaan lijken (Rom. 5:3-4).

Als het leven toeslaat en het zwaar is, en je kiest ervoor om dankbaar te zijn, dan richt je je aandacht op de goedheid van God, en geeft Hij je de kracht om door de moeilijkheden heen te komen. Samen met de psalmdichter kunnen we dan zingen: ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw’ (Ps. 118:29).