Toen Sammy van achttien Jezus als Redder aannam, wees zijn familie hem af omdat ze een andere geloofstraditie aanhingen. Maar de christelijke gemeenschap heette hem welkom, bemoedigde hem en gaf hem de nodige middelen om zijn opleiding af te maken. Toen zijn getuigenis later in een tijdschrift verscheen, werd de vervolging geïntensiveerd.

Dat alles weerhield Sammy er niet van om zijn familie te blijven opzoeken. Zo vaak hij kon ging hij bij hen op bezoek en praatte hij met zijn vader, al zorgden zijn broers ervoor dat hij van alle gezinszaken uitgesloten werd. Toen zijn vader ziek werd, zocht Sammy hem ondanks alles op, en bad hij voor hem. Toen God hem genas, veranderde de houding van zijn familieleden langzaam maar zeker. Na verloop van tijd werd hij weer min of meer geaccepteerd, en sommigen van zijn familieleden werden zelfs nieuwsgierig naar Jezus.

Je besluit om Jezus te volgen kan allerlei moeilijke gevolgen hebben. De apostel Petrus schrijft: ‘Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen (1 Pet. 2:19). Als je vanwege je geloof ongemak of lijden te verduren krijgt, dan doe je dat omdat ‘ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld te geven’ (vs. 21).

Zelfs toen mensen Jezus allerlei beledigingen naar het hoofd slingerden ‘hoonde [hij] zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt’ (vs. 23). Jezus is ons voorbeeld in het lijden. Je kunt je tot Hem wenden om kracht om vol te houden.