‘Elimineer zonder pardon elke vorm van haast.’ Toen twee vrienden me die uitspraak van Dallas Willard voorhielden, wist ik dat ik er maar eens goed over na moest denken. Waar spoedde ik mij toch steeds weer heen, waaraan spendeerde ik mijn tijd en energie? Belangrijker nog, waar haastte ik me naartoe zonder God om leiding en hulp te vragen? In de weken en maanden die volgden dacht ik steeds weer aan die woorden terug. Dat hielp mij om me weer meer op de Heer en zijn wijsheid te richten. Zo herinnerde ik mezelf eraan om op Hem te vertrouwen, en niet zo veel op mijn eigen wijsheid af te gaan.

Is al dat gehaast immers niet precies het tegenovergestelde van de ‘vrede’ waarover de profeet Jesaja spreekt? Dat is een geschenk dat de Heer geeft aan ‘wie op u [Hem] vertrouwt’ (Jes. 26:3). En Hij is je vertrouwen waard, nu, morgen en voor altijd, want ‘de HEER is een rots sinds mensenheugenis’ (vs. 4). Vertrouwen op de Heer met de blik op Hem gericht, dat is het beste medicijn tegen een gehaast leven.

Hoe zit het met jou? Heb je ook het gevoel dat je haast hebt, of snel ergens moet komen? Of ervaar je het tegenovergestelde, een gevoel van rust en vrede? Of zit je ergens tussen die twee uitersten in?

Hoe het ook zij, vandaag is het mijn gebed dat we in staat zullen zijn om alle haast van ons af te schudden en op de Heer te vertrouwen. Hij zal ons nooit laten zitten, en ons zijn vrede geven.