Het is nog donker wanneer voor Ah-pi de dag begint. Weldra zullen de andere dorpsbewoners wakker worden om naar de rubberplantage te gaan. De latex-oogst is een van de voornaamste bronnen van inkomen voor de mensen in haar dorp, Hongzhuang in China. Om zo veel mogelijk latex op te vangen moeten de bomen heel vroeg in de ochtend afgetapt worden, nog voor zonsopgang. Ook Ah-pi werkt op de plantage, maar voordat ze daarheen gaat brengt ze tijd met God door.

Ah-pi’s vader, echtgenoot en enige zoon zijn overleden, en samen met haar schoondochter zorgt zij voor haar oude moeder en twee jonge kleinzoons. Haar verhaal doet me denken aan een andere weduwe uit de Bijbel die op God vertrouwde.

Haar man was gestorven en had haar in de schulden achtergelaten (2 Kon. 4:1). In haar ellendige situatie zocht ze Gods hulp, en daarvoor wendde ze zich tot zijn knecht Eliza. Ze geloofde dat God om haar gaf en iets aan haar situatie kon doen. En dat deed Hij. Op wonderbaarlijke wijze voorzag Hij in de nood van deze weduwe (vs. 5-6). Dezelfde God zorgde ook voor Ah-pi, zij het op minder wonderbaarlijke wijze, door het werk van haar eigen handen, de opbrengst van de oogst en de gaven van zijn volk.

Het leven kan veeleisend zijn, maar je kunt altijd bij God terecht om kracht te krijgen. Je kunt je zorgen aan Hem toevertrouwen, zo goed mogelijk je best doen en het aan Hem overlaten om je te verrassen met wat Hij in jouw situatie kan doen.