Malcolm Muggeridge, een bekende Britse journalist en maatschappijcriticus, kwam op zijn zestigste tot geloof in Jezus. OP zijn vijfenzeventigste verjaardag kwam hij met vijfentwintig diepgravende waarnemingen over het leven. Een ervan luidde: ‘Ik ben nog nooit een rijke tegengekomen die gelukkig was, en desondanks maar heel zelden een arme die niet rijk wilde worden.’

De meesten van ons zullen het ermee eens zijn dat geld niet gelukkig maakt, maar tegelijk zouden we er graag meer van hebben om daar zeker van te kunnen zijn.

Van koning Salomo wordt geschat dat hij omgerekend meer dan twee biljoen Amerikaanse dollars ‘waard’ was. Hij was uitzonderlijk rijk, maar wist tegelijk dat geld grote beperkingen kent. Zijn ervaringen op dit vlak heeft hij verwoord in Spreuken 8, waarin de wijsheid tot de mensen spreekt. ‘Mensen, tot jullie roep ik, ik richt mij tot iedereen . . . Mijn mond verkondigt slechts de waarheid’ (vs. 4, 7). ‘Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet’ (vs. 10-11).

De wijsheid zegt: ‘Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver. Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht om rijk te maken wie mij liefheeft, om zijn schatkamers te vullen’ (vs. 19-21).

Ja, dat is echte rijkdom!