De broer van mijn vriend (ze waren toen nog jong) wist hun zusje ervan te overtuigen dat een paraplu genoeg draagvermogen had om haar omhoog te laten zweven, als ze maar hard genoeg ‘geloofde’. ‘In geloof’ sprong ze daarom van het dak van een schuur af, en raakte buiten bewustzijn toen ze de grond raakte. Ze hield er een lichte hersenschudding aan over.

Wat God beloofd heeft, dat doet Hij ook. Maar zorg er wel voor dat je staat op wat God echt gezegd heeft, als je een belofte ‘claimt’. Alleen dan is er namelijk de zekerheid dat God zal doen wat Hij beloofd heeft. Geloof op zich heeft geen kracht. Het ‘werkt’ alleen wanneer het berust op een duidelijke, onmiskenbare belofte van God zelf. Al het andere is weinig meer dan ‘wishful thinking’.

Een voorbeeld uit de Bijbel zelf. God belooft: ‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen’ (Joh. 15:7-8). Met deze woorden wordt ons niet beloofd dat God elk gebed dat we tot Hem uitspreken precies zal verhoren. Veeleer is het de belofte dat Hij elk verlangen naar persoonlijke rechtvaardigheid zal vervullen, wat Paulus de ‘vrucht van de Geest’ noemt (Gal. 5:22-23). Als je hongert en dorst naar heiligheid, en God erom vraagt, dan zal Hij je geven waarnaar je verlangt. Dat gaat niet in één keer: het is een zaak van geestelijke groei, die net als de normale menselijke groei een geleidelijk proces is. Daarom is het belangrijk om dit niet op te geven. Blijf God vragen om je heilig te maken. Op zijn tijd en in zijn tempo ‘zal het gebeuren’. God doet geen beloften waaraan Hij zich niet houdt.