Het was wel iets meer dan zomaar een riviertje oversteken. De wet verbood het elke Romeinse generaal om met een leger naar Rome te trekken. Dus toen Julius Caesar in 49 voor Christus met zijn Dertiende Legioen de Rubicon overstak en Italië binnentrok, kwam het neer op een daad van hoogverraad. De gevolgen van dit besluit van Caesar waren onomkeerbaar en leidden tot een jarenlange burgeroorlog voordat de grote generaal absoluut heerser werd. Nog steeds kennen we de uitdrukking ‘de Rubicon oversteken’ als beeld voor het passeren van een punt waarvan geen terugkeer mogelijk is.

Soms steken we een Rubicon in de relationele sfeer over door de woorden die we tegen elkaar spreken. Een woord dat eenmaal gesproken is, kan nooit meer teruggenomen worden. De woorden die over je lippen komen, kunnen helpen en troosten, of juist schade aanrichten die al even onomkeerbaar is als Caesars mars naar Rome. Jakobus gebruikt nog een ander beeld, wanneer hij het over het effect van onze woorden heeft: ‘Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna’ (Jak. 3:6).

Als je bang bent dat je in je relatie met iemand een Rubicon bent overgestoken, dan kun je de ander om vergeving vragen, en God ook (Mat. 5:23-24; 1 Joh. 1:9). Nog beter is het om dagelijks naar Gods Geest te luisteren en Paulus’ woorden ter harte te nemen: ‘Laat uw woord altijd aangenaam zijn’ (Kol. 4:6), opdat we met onze woorden niet alleen God eren, maar ook de mensen om ons heen bemoedigen en verheffen.