‘Luister dan!’ zei mijn vrouw door de telefoon. ‘Er zit een aap in onze tuin!’ Ze hield de hoorn omhoog zodat ik het geluid kon horen. En inderdaad, het klonk precies als een aap. Merkwaardig, want de dichtstbijzijnde wilde apen leefden meer dan drieduizend kilometer ver weg.

Later hielp mijn schoonvader ons uit de droom. ‘Dat was een bosuil,’ legde hij uit. De werkelijkheid was niet wat het leek.

Toen de legers van koning Sanherib Jeruzalem belegerden, waar koning Hizkia van Juda in de val zat, dachten de Assyriërs dat de overwinning hun niet meer kon ontgaan. De werkelijkheid bleek anders te zijn. Hoewel de Assyrische aanvoerder mooie woorden gebruikte en deed of hij namens God sprak, hield de Heer zijn volk veilig in zijn hand.

De Assyrische aanvoerder vroeg namens Sanherib: ‘U denkt toch niet dat hij zonder instemming van de HEER is opgetrokken om Jeruzalem te vernietigen?’ (2 Kon 18:25). Zo probeerde hij de inwoners van Jeruzalem over te halen om zich over te geven, waarbij hij hun voorhield: ‘U zult in leven blijven en hoeft niet te sterven’ (vs. 32).

Dat klinkt als iets dat God zou kunnen zeggen. Maar de profeet Jesaja gaf de echte woorden van de Heer aan de Israëlieten door: ‘Hij [Sanherib] zal deze stad niet te na komen. Hij zal er geen pijl op afschieten, geen schild tegen opheffen en geen wal tegen opwerpen’ (19:32-34; Jes. 37:35). Nog diezelfde nacht doodde ‘een engel van de HEER’ vrijwel het complete Assyrische leger (vs. 35).

Je zult van tijd tot tijd mensen tegenkomen die mooie woorden spreken, en je ‘adviseren’, terwijl ze de macht van God ontkennen. Dan is het echt niet God die spreekt. Hij spreekt tot ons door zijn Woord. Hij leidt ons door zijn Geest. Wie Hem volgt houdt Hij veilig in zijn hand, en zal Hij nooit in de steek laten.