‘Waarin heb je de laatste tijd gezien dat God aan het werk was?’ vroeg ik aan een aantal van mijn vrienden. Een van hen antwoordde: ‘Ik zie Hem aan het werk wanneer ik elke ochtend in de Bijbel lees; ik zie Hem aan het werk wanneer Hij me helpt om elke dag vol fris vertrouwen te beginnen; ik zie Hem aan het werk wanneer ik weet dat Hij bij elke stap was die ik gezet heb, wanneer ik besef hoe Hij me geholpen heeft om de moeilijke dingen onder ogen te zien en me tegelijk vreugde gaf.’ Ik vond het een prachtig antwoord, omdat het laat zien hoe God door zijn woord en de inwoning van zijn Geest dichtbij wie Hem liefhebben blijft, en door hen heen werkt.

Het feit dat God in zijn volgelingen werkt, is een geweldig mysterie waarnaar de schrijver van de brief aan de Hebreeën verwijst, als hij met een soort zegenbede richting de afsluiting van zijn brief gaat: ‘. . . Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus’ (Heb. 13:21). Met deze conclusie onderstreept de schrijver de kernboodschap van zijn brief, namelijk dat God zijn volk toerust zodat het Hem kan volgen, en dat God tot zíjn heerlijkheid in en door hen heen werkt.

Het geschenk van God die in ons werkt kan ons wel eens voor verrassingen stellen; misschien merk dat je iemand kunt vergeven die je iets aangedaan heeft, of geduld hebt voor iemand die je maar lastig vindt. Onze ‘God van de vrede’ (vs. 20) verspreidt in en door ons zijn liefde en vrede. Hoe heb jij de laatste tijd ervaren dat God werkt?