De ‘Babushka Lady’ is een van de mysteries die de moord op president John F. Kennedy in 1963 omgeven. Er zijn beelden van die dag waarop een vrouw staat die met een filmcamera opnamen maakt, maar tot op de dag van vandaag is het onzeker wie deze vrouw is. Op de beelden draagt ze een regenjas en een sjaal (waardoor ze op een babushka, een Russische grootmoeder lijkt), en historici en onderzoekers hebben decennialang gespeculeerd dat angst de ‘Babushka Lady’ weerhield om naar voren te treden en haar verhaal over die donkere dag in november te vertellen.

Om te begrijpen waarom de discipelen van Jezus zich verborgen hielden, hoef je weinig te speculeren. Hun angst was groot toen de autoriteiten hun Meester gedood hadden (Joh. 20:19). Ze voelden er weinig voor om weer tevoorschijn te komen en hun verhaal te doen. Maar toen stond Jezus op uit het graf. Even later verscheen de heilige Geest op het toneel. Daarna waren die ooit bangelijke volgelingen van Christus niet meer te houden! Op Pinksterdag verklaarde een met de Geest vervulde Simon Petrus aan iedereen die in de stad was: ‘Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld’ (Hand. 2:36).

De mogelijkheid om vrijmoedig in Jezus’ naam te spreken is niet slechts gereserveerd voor stoutmoedige persoonlijkheden of professionele verkondigers van het goede nieuws. Het is de Geest die in ons woont, die ons in staat stelt om de boodschap van Jezus met de mensen om ons heen te delen. Door zijn kracht krijgen we de moed die nodig is om onze Redder met anderen te delen.