Ik stond in een drukke winkel in een gangpad te zoeken naar de perfecte kaart voor vaderdag. Dat viel nog niet mee. Hoewel we ons weer met elkaar verzoend hadden na jaren van een gespannen relatie, had ik nooit een hechte band met mijn vader gehad.

Een vrouw naast me kreunde en zette de kaart die ze bekeken had terug in de molen. ‘Waarom maken ze nooit kaarten voor mensen die geen goede relatie met hun vader hebben, maar die wel hun best doen om er iets van te maken?’

Voor ik haar kon antwoorden was ze al weer weggestormd, dus ik bad maar voor haar. Ik dankte God ervoor dat Hij laat zien dat Hij de enige is die een volmaakte Vader kan zijn. Daarna vroeg ik Hem om mijn eigen relatie met mijn vader sterker te maken.

Ik verlang ook naar een intiemere relatie met mijn hemelse Vader. Wat zou ik graag iets hebben van Davids vertrouwen in Gods voortdurende aanwezigheid, macht en bescherming (Ps. 27:1-6).

Toen David om hulp schreeuwde, verwachtte hij dat God zou antwoorden (vs. 7-9). Aardse ouders kunnen hun kinderen afwijzen, in de steek laten of verwaarlozen. Daartegenover wist David van Gods onvoorwaardelijke aanvaarding (vs. 10). Hij leefde in vertrouwen op de goedheid van de Heer (vs. 11-13). Net als wij had David het wel eens moeilijk, maar de heilige Geest hielp hem om te blijven vertrouwen en op de Heer te bouwen (vs. 14).

Net als die dame die een kaart zocht zullen we in dit leven in allerlei moeilijke relaties terechtkomen. Maar zelfs wanneer de mensen tekortschieten, ons kwetsen of ons verdriet doen, zal de volmaakte Vader ons nooit zijn liefde en bescherming onthouden.—