Toen ik mijn baan als redacteur kwijtraakte, vroeg ik God om hulp om een andere te vinden. Weken gingen voorbij, maar al mijn pogingen tot netwerken en solliciteren liepen op niets uit. Ik zette een pruillip op, en zei tegen de Heer: ‘Weet u dan niet hoe belangrijk het voor mij is om een baan te hebben?’ Uit protest tegen mijn onverhoorde gebeden sloeg ik mijn armen over elkaar.

Ik sprak geregeld met mijn vader over de situatie, en hij wees me er altijd op dat ik op Gods beloften kon bouwen, ook als het om een baan ging. ‘Ik zou graag willen dat het je lukt om echt te vertrouwen op wat God zegt.’

Deze wijze raad van mijn vader doet me denken aan Spreuken 3. Daarin vind je wijze adviezen van een ouder aan een geliefd kind. Met name deze bekende verzen kon ik zo op mijn geval toepassen: ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou een weg’ (vs. 5-6). ‘Een weg banen’ betekent dat God je leidt naar het doel dat Hij met je heeft. Dat is een kwestie van groei. Zijn uiteindelijke doel is dat je meer op Hem gaat lijken.

Dat betekent niet dat de weg die Hij met je gaat altijd gemakkelijk is. Maar je kunt ervoor kiezen om op zijn leiding en timing te vertrouwen. Uiteindelijk zal Hij alles voor je ten goede keren.

Wacht jij ook op een antwoord van God? Zet de stap om dichter bij Hem te blijven en vertrouw erop dat Hij je zal leiden.