Adverteerders zijn tot de conclusie gekomen dat de aandacht van kijkers het sterkst getrokken wordt wanneer ze hun eigen naam zien langskomen. Er is dan ook een Brits tv-kanaal dat via zijn online-streamingservices gepersonaliseerde reclames gebruikt.

Het is misschien leuk om je naam op het scherm te zien. Maar dat stelt weinig voor vergeleken met het intieme noemen van je naam door iemand die echt van je houdt.

Het trok zeker de aandacht van Maria van Magdala toen ze bij het graf waar Jezus na zijn kruisdood gelegd was, opeens haar naam hoorde noemen (Joh. 20:16). Dat ene woordje zorgde ervoor dat ze zich omdraaide en haar Meester herkende van wie ze hield en die ze volgde. Ik stel me het ongeloof en de vreugde voor die dit bij haar opgeroepen moet hebben. De vertrouwelijkheid waarmee Hij haar naam uitsprak, maakte haar eens te meer duidelijk dat Hij die haar volmaakt kende niet langer dood was, maar leefde.

Zo kende Maria een bijzonder en uniek persoonlijk moment samen met Jezus. Maar ook van ons houdt God op een heel persoonlijke manier. Jezus zei tegen Maria dat Hij naar zijn Vader zou gaan (vs. 17), maar tegen zijn discipelen had Hij ook al gezegd dat Hij hun niet ‘verweesd’ zou achterlaten (Joh. 14:15-18). God zou de heilige Geest sturen om bij en in zijn kinderen te wonen (zie Hand. 2:1-13).

Gods verhaal is niet veranderd. Toen en nu kent Hij de mensen die Hij liefheeft (Joh. 10:14-15). Hij roept ons bij onze naam.