Als jongeman stelde Benjamin Franklin een lijst op van twaalf deugden waarin hij in de loop van zijn leven wilde groeien. Hij liet hem aan een vriend zien, die voorstelde dat hij er ook ‘nederigheid’ aan toe zou voegen. Dat vond Franklin wel een goed idee. Daarna schreef hij bij elke deugd wat richtlijnen om hem ermee te helpen. Bij ‘nederigheid’ noemde hij bijvoorbeeld dat hij het voorbeeld van Jezus zou proberen na te volgen.

Inderdaad is Jezus hét voorbeeld van nederigheid. In de Bijbel staat het volgende: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens’ (Fil. 2:5-7).

Wat Jezus gedaan heeft, is nederigheid ten top. Hij was van eeuwigheid af bij de Vader, maar koos er uit liefde voor om een kruis op zich te nemen, zodat Hij door zijn sterven eens iedereen die Hem aanneemt tot zijn vreugdevolle nabijheid kan verheffen.

Wij laten iets van Jezus’ nederigheid zien wanneer we onze hemelse Vader dienen door de mensen om ons heen te dienen. De vriendelijkheid die Jezus tentoonspreidde, helpt ons om een adembenemende glimp op te vangen van de schoonheid die te zien is wanneer je jezelf geeft om de noden van andere mensen te lenigen. In onze wereld die van ‘ik eerst’ aan elkaar hangt, valt het nog niet mee om nederigheid als uitgangspunt te nemen. Maar wanneer je veilig rust in de liefde van onze Redder, geeft Hij je alles wat je nodig hebt om Hem te volgen.