Toen ik als jongen in een dorp woonde, was er iets aan kippen dat me fascineerde. Telkens als ik er één ving, hield ik haar een paar seconden tegen de grond gedrukt, waarna ik haar voorzichtig weer los liet. Maar het beest dacht dat ik haar nog steeds vasthield, en bleef zitten. Ze was vrij om weg te rennen, maar voelde zich nog steeds gevangen.

Wanneer we ons vertrouwen op Jezus stellen, bevrijdt Hij ons van de zonde en uit de grip van de Satan. Maar vaak is er tijd voor nodig om onze zondige gewoonten en ons verkeerde gedrag te veranderen. Satan kan ons het gevoel geven dat we nog steeds vastzitten. Maar de Geest van God heeft ons vrijgemaakt; Hij maakt ons niet opnieuw tot slaaf. Zoals Paulus aan de gelovigen in Rome schrijft: ‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood’ (Rom. 8:1-2).

Doordat we in de Bijbel lezen, bidden en de kracht van de Geest ervaren, reinigt God ons en helpt Hij ons om voor Hem te leven. De Bijbel moedigt ons aan om in vertrouwen op Jezus onze weg te gaan zonder dat we het gevoel hebben dat we nog vastzitten.

Jezus zei: ‘Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn’ (Joh. 8:36). Moge de vrijheid die we in Jezus hebben ons aansporen om Hem lief te hebben en te dienen.